AWARD-PLUS

Vrijwillige begeleiding voor jongeren in Opmeer die extra aandacht nodig hebben.

 

Voor wie is Award-plus ?

 

Award-plus is  de plus-variant van Award-Opmeer speciaal voor  jongeren die door de ouders, het wijkteam, maatschappelijke werk ,school,  huisarts of andere maatschappelijke organisaties worden doorverwezen. 

 

Het gaat dan om jongeren tussen 13 en of 23 jaar met minder zelfvertrouwen, minder sociale vaardigheden, een handicap of beperking.

 

Jongeren met  extra (individuele aandacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 

• Buiten de groep vallen; 

• gepest worden;

• weinig sociale contacten hebben;

• Licht autistisch zijn;

• Etc.

.

 

Begeleiding door vrijwillige coaches

 

De jongere  ontwikkelt binnen Award-plus zijn/haar sociale competenties, eigen talenten en maatschappelijke betrokkenheid binnen het Award-programma. activiteiten gericht op maatschappelijke betrokkenheid, sport, eigen talent , afgesloten met expeditie (en presentatie). niveau brons, zilver of goud. 

Doorzettingsvermogen, eigen kracht , betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef zijn belangrijke pijlers in de methodiek van de Award Opmeer

 

De jongere wordt individueel of in een kleine groep begeleidt door een jongerencoach, die

• getraind  is om jongeren te coachen en eventueel op de individuele (specifieke) aanpak op maat.

• die  het programma Award goed kent.

• Die regelmatig  supervisie krijgt van een professionele kracht

De coach fungeert al  rolmodel en mentor. En helpt de jongere om zijn of haar talenten en competenties te ontwikkelen, kansen en perspectief te zien en de negatieve spiraal te doorbreken. 

 

Aanmelden en meer informatie?

 

De aanmelding is vrijwillig. Je krijgt eerst een oriënterend gesprek om te kijken of het wat voor je is. 

Daarna krijg je  een individuele coach toegewezen.

Aanmelden bij de Jongerenwerker/opbouwwerker in Opmeer,  Wiebo Beenen (06-25532996) of mail naar vergadelaar@sjjo.nl  met vermelding Award-plus.