AWARD-PLUS

Vrijwillige begeleiding voor jongeren in Opmeer die extra aandacht nodig hebben.

Voor wie is Award-plus ?



Award-plus is  een project van Award Opmeer  voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar.

Die door ouders, het wijkteam, maatschappelijke werk, school, huisarts of andere maatschappelijke organisaties worden doorverwezen.  Award-plus is er voor  jongeren die extra (individuele) aandacht nodig hebben  wanner zij:

  • Buiten de groep vallen

  • Te maken hebben met pesten;

  • Weinig sociale contacten hebben;

  • Licht autistisch zijn;

  • ADHD hebben;

  • Etc.



Begeleiding door vrijwillige coaches



Doorzettingsvermogen, eigen kracht , betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef zijn belangrijke pijlers in de methodiek van de Award Opmeer. De jongere ontwikkelt bij award-plus, zijn/haar eigen talenten, sportiviteit en maatschappelijke betrokkenheid binnen het Award-programma. Deze worden afgesloten met een expeditie of activiteit en een bronzen, zilveren of gouden medaille. De jongere wordt individueel begeleidt door een jongerencoach, die:

  • Getraind is om jongeren te coachen d.m.v. een op maat gemaakt traject.

  • Die  het programma  van Award goed kent.

  • Die regelmatig intervisie heeft onder leiding  van een professionele kracht.


De coach fungeert als  rolmodel die begeleiding en ondersteuning biedt. Hij of zij helpt de jongere om zijn of haar talenten en competenties te ontwikkelen. Om kansen en perspectief te zien of om de negatieve spiraal te doorbreken waar ze in zijn blijven hangen.

Aanmelden en meer informatie?



Na de aanmelding zal eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden  om na te gaan of Award-plus iets voor je is. Daarna krijg je een individuele coach toegewezen.

Aanmelden kan bij de Jongerenwerker/opbouwwerker in Opmeer,  Wiebo Beenen (06-25532996) of mail naar vergaderlaar@sjjo.nl  met vermelding Award-plus.