Jeugdparlement

In mei 2010 heeft een delegatie van het bestuur van de Award opmeer een bezoek gebracht aan Svedala (zweden) en zijn in contact gekomen met het fenomeen (youthparlement) .

 

Het Jeugdparlement bestaat uit een gemengde groep Award deelnemers die de aanvragen ontvangen en tijdens het parlement bespreken.

Het jeugdparlement komt 2 maal per jaar bijeen in Jongerencentrum Pardoes.

Alle aanwezige Award deelnemers hebben stemrecht op deze  avond.

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende bepalingen;

Het aangevraagde project/activiteit moet alcoholvrij zijn

De aanvraag moet betrekking hebben op de jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Het project/activiteit moet plaats vinden voor het volgende Parlement

Na een toezegging van het parlement is de aanvrager verplicht verslag uit te brengen en een overeenkomst te tekenen

Het jeugdparlement betaald louter nota’s en maakt geen geld over ter dekking van

een activiteit

De aanvrager dient de gehele avond aanwezig te zijn (18.00-20.00 uur) en dient na de aanvraag beschikbaar te zijn voor vragen vanuit de zaal.

Een aanvraag dient 48 uur voor aanvang van het parlement in bezit te zijn van de organisatie

Bij toezegging dient de aanvrager het jeugdparlement in hun PR uit te dragen.

Een volle zaal tijdens de laatste jeugdparlement in maart 2018
Een volle zaal tijdens de laatste jeugdparlement in maart 2018