Acties

 

Huidige acties georganiseerd door de Award Opmeer:

 

Actie

Maand

Opbrengst

Begeleiding

Collecte Jantje Beton

Maart

50 procent van het opgehaalde geld is voor Jantje Beton en 50 procent voor de Award groep

Actieve inbreng en begeleiding van begeleider is nodig

Koffie verkoop

Finish Tour de Fris

Mei

Volledig voor de groep

Actieve inbreng van begeleider is nodig

Koffie verkoop

5 mei vrijmarkt

Mei

Deels voor SJJO en Deels voor de Award groep

Actieve inbreng van begeleider is nodig

Zandstock

Augustus

5 euro per uur per deelnemer

Aanwezigheid 2 begeleiders op festival is noodzakelijk.

Deze hebben vrij toegang.

Zomerpop

September

5 euro per uur per deelnemer, waarvan 4 euro voor de deelnemer en 1 euro voor Award Opmeer

Aanwezigheid van begeleider gewenst

Pietenactie

November/December

Volledige opbrengsten voor de groep

Aanwezigheid van begeleider verplicht

Oliebollenactie

December

Van de netto opbrengst gaat ongeveer70 procent naar de groepen en 30 procent naar Award Opmeer en Taart voor kids

Begeleiders dienen aanwezig te zijn


 

Acties welk in het verleden zijn georganiseerd door het bestuur of deelnemers:

Actie

Maand

Opbrengst

Begeleiding

Fietsverlichting

Oktober

Geen opbrengst. Is een actie die voor maatschappelijke betrokkenheid gedaan kan worden

Aanwezigheid groepsbegeleider niet nodig

Badeendenrace

Maand naar keuze

Van de netto opbrengst gaat 60 procent naar de deelnemers , 30 procent naar Award Opmeer en 10 procent naar de organiserende groep

De organisatie ligt in handen van de begeleider van de organiserende groep. Op de dag zelf moet de begeleider ook

aanwezig zijn

Aardbeien verkoop langs de deur

Maand naar keuze

In de zomer

Volledig voor de Award groepen.

 

Dam tot Damloop

September

Volledig voor de Award groepen.

Twee begeleiders van de deelnemende groepen moeten mee. Dit gaat in overleg

Wandel vierdaagse

Voorjaar

Volledig voor de Award groep

Actieve inbreng en begeleiding van begeleider is nodig

 

Over eventuele andere acties die op ons pad komen worden begeleiders tijdig geïnformeerd. Binnengekomen acties worden uitgezet via de:

Mail

Nieuwsbrief

Begeleidersvergadering

Begeleiders Whatsapp

 

Bij het uitzetten van de actie, wordt een datum vermeld waarvoor begeleiders gereageerd moeten hebben. Het bestuur bepaald welke groep (van begeleiders die voor de aangegeven datum gereageerd hebben) de actie krijgt.

 

Voor financiële vragen wat betreft de groep kunnen begeleiders terecht bij de penningmeester en bestuurslid acties

 

Begeleiders dienen zelf ook de inkomsten van de groep bij te houden. Het geld komt op de rekening van Award Opmeer te staan. Award Opmeer beheert het geld.

 

Het geld kan door groepen worden opgenomen voor Award gerelateerde activiteiten, dit gaat in overleg met de penningmeester.

 

 

Acties die georganiseerd worden door de groep zelf, dienen aangevraagd te worden bij het bestuur (Maaike en Rick) via de mail maaikemiekie@gmail.com  en acties@awardopmeer.nl, Hierin moet staan; wat er wordt georganiseerd, hoe het wordt georganiseerd en wat is er nodig.  Het bestuur wil dit weten vanwege de verantwoordelijkheid, PR richtlijnen en eventuele hulp vanuit het bestuur.


PR wordt gedaan via Facebook en instagram van de Award zelf. De groep levert zelf de tekst en ontwerp aan, incl. Logo van de Award of Award wordt duidelijk vermeld in de tekst. Wij plaatsen het op onze sociale media en in overleg Evt. krant.