Exploratie

Exploratie

 

Voor goud is er de mogelijkheid om in plaats van een expeditie een exploratie te doen. Dit is een onderzoek waar een uitgebreid verslag van wordt gemaakt. Een exploratie duurt minimaal 4 dagen en drie nachten, waarvan per dag minimaal 6 uur aan het onderzoek wordt besteed.

 

Overnachten gebeurt in een eenvoudig onderkomen zoals een tent, jeugdherberg of gastgezin.

 

Voorafgaand aan de exploratie moet research/onderzoek gedaan worden en een plan worden gemaakt. Het plan is de aanvraag voor de expeditie. Het plan moet minimaal drie maanden voor aanvang van de exploratie ingeleverd zijn bij het bestuur. Zodra dit ingeleverd is, wordt door het bestuur bekeken of de plannen aan de eisen voor een exploratie voldoen. Bij het secretariaat zijn voorbeeldplannen van enkele exploraties op te vragen.

 

Voorbeelden van exploraties

 

 • De eerste exploratie van Award Opmeer ging naar Oslo. Een groep heeft daar onderzocht welke ‘stukjes Nederland’ er in Oslo te zien waren. De groep heeft bijvoorbeeld contact opgenomen met Nederlanders die een bedrijf in Oslo hebben, zijn langs geweest bij de Nederlandse Ambassade, hadden een afspraak met de Nederlandse vereniging in Oslo en hebben mensen gevraagd waarom zij naar Oslo zijn gegaan en wat de verschillen en overeenkomsten met Nederland zijn. Verder hebben zij kunstwerken van Nederlanders bekeken in musea in Oslo en gebouwen gefotografeerd die door Nederlandse architecten ontworpen zijn.
 • Een ander voorbeeld is een reis naar Raducaneni in Roemenië. Via Stichting Raducaneni uit Spanbroek zijn Award deelnemers naar Raducaneni geweest. Zij hebben zich eerst verdiept  in het werk van de stichting, die zorgt dat kinderen uit Raducaneni kunnen studeren. Verder hebben zij zich verdiept in het land en de plaats waar zij heen gingen. Op verzoek van de stichting is er onderzocht van de stichting in tien jaar bereikt heeft in Raducaneni, hoe blij de jongeren met het geld zijn en wat voor studies zij doen. Ook hebben zij met de jongeren gesproken over wat de Stichting uit Spanbroek nog meer zou kunnen doen om de jongeren in Raducaneni te steunen.
 • De award deelnemers hebben geslapen bij de jongeren thuis.
 • Om de Gouden Award af te sluiten heeft een gouden groep vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting ChoNu in het dorpje Londonga in het noorden van Oeganda. De stichting is opgericht door Chantal Dekker. Zij komt uit Opmeer en woont sinds 2012 in Oeganda. De stichting beschikt over een klaslokaal bij de Demonstration School. Kinderen krijgen in dat lokaal extra begeleiding. Zij hebben het lokaal geschilderd en vrolijke kleuren gegeven en hebben de dagen daarna in het lokaal boeken gelezen met groepjes kinderen, memory gespeeld en puzzels gemaakt. Ook mochten zji gastlessen verzorgen voor een paar klassen. De mensen in Lodonga waren blij met hun komst en hun inzet. Het is dan ook erg leuk om ergens anders dan in de eigen gemeente je steentje bij te dragen.

 

Het plan

 

Het plan moet minimaal drie maanden voor aanvang van de exploratie ingediend zijn bij het bestuur van Award Opmeer.

 

 

Het plan omvat:

 

 • Een voorwoord met daarin: waarom wil de groep een exploratie doen. Wat voor onderzoek gaan ze doen en waarom.
 • Voorstelpagina’s: iedere deelnemer stelt zich in een half A4 (met pasfoto) voor. Wie ben je, wat heb je tot nu toe gedaan met de Award en wat verwacht je van de exploratie.
 • Algemene informatie over het land/gebied waar de exploratie heen gaat (minimaal 1 pagina)
 • Uitleg van het doel van de exploratie. Wat wordt er onderzocht en waarom.
 • Vragen: welke vragen zijn er waarop het antwoord met het onderzoek gezocht moet worden.
 • Wat of wie wordt/worden bezocht om aan de antwoorden te komen.
 • Een globale dagindeling per dag waaruit blijkt waarmee de zes onderzoeksuren per dag worden gevuld. Welke dingen worden bekeken? Wat wordt er ondernomen?
 • Financieel overzicht: overzicht van de kosten van de exploratie.

 

Het eindverslag

 

Van de reis moet een uitgebreid eindverslag komen dat minimaal vijf pagina’s per deelnemer telt

(vier deelnemers leveren dus een eindverslag in dat minimaal 20 pagina’s telt). Het eindverslag moet binnen drie maanden na afloop van de exploratie ingeleverd zijn bij het bestuur.

 • - Het eindverslag omvat een voorwoord
 • - Het eindverslag omvat een beschrijving van de voorbereidingen en de reis zelf
 • - Het eindverslag omvat een uitwerking (met foto’s) van de in het plan gestelde vragen.
 • - Het eindverslag omvat een pagina per persoon met hoe de exploratie ervaren is
 • - Het eindverslag omvat een financieel overzicht

 

Overige zaken

 • Denk aan een reisverzekering. Veel ouders hebben een doorlopende reisverzekering. Check of alle deelnemers voor de reis verzekerd zijn.
 • Stel de ouders op de hoogte van de plannen en lever de ouderverklaring in voordat de groep op exploratie gaat. De ouderverklaring is verkrijgbaar bij het secretariaat.
 • De begeleider zorgt ervoor dat er begeleiding bij de exploratie is. Dit gaat altijd in overleg met het bestuur.
 • Spullen nodig die je van de Award wilt gebruiken? Geef dit aan bij de aanmelding van de exploratie. Er zijn tenten, rugzakken, pannensets en branders.
 • Geleende spullen moeten binnen twee weken na afloop van de expeditie schoon en compleet terug zijn in de Vergadelaar. Begeleiders moeten daar zorg voor dragen. Gebreken dienen gemeld te worden.
 • Het materiaal dat meegenomen wordt, moet door de deelnemers zelf gecheckt worden voor de expeditie. Is de tent compleet? Doet de brander het?
 • Handig is om samen met de deelnemers een paklijst te maken. Dit is niet verplicht.
 • Vervoer dienen de deelnemers, in samenspraak met de begeleider, zelf te regelen.
 • Huren van vervoersmiddelen gebeurt altijd in overleg met het bestuur.
 • De exploratie wordt helemaal betaald door de deelnemers. Ook de reis- en verblijfskosten van de begeleider worden betaald door de deelnemers.